top of page
CULTUUR & BLOEDDONATIE

De sociale normen, overtuigingen en waarden van de mensen om ons heen – kortom onze cultuur – hebben een grote impact op onze motivaties en gedrag. Toch kijkt het meeste wetenschappelijke onderzoek alleen naar de menselijke psychologie en gedrag van mensen uit westerse landen. In dit project willen we de psychologische processen die ten grondslag liggen aan pro-sociaal gedrag in de echte wereld belichten vanuit een intercultureel perspectief. Wat zijn de universele motiverende drijfveren achter de wens van individuen om anderen te helpen, en waar zijn er culturele verschillen? Hoe zijn sociale normen, prikkels en vertrouwen gekoppeld aan de beslissingen van mensen om pro-sociaal gedrag te vertonen? Uiteindelijk kan een beter begrip van de rol van deze interculturele factoren ons helpen pro-sociaal gedrag effectiever te stimuleren, door interventies te ontwikkelen die aansluiten bij de waarden en normen van specifieke culturele groepen.

caroline_edited.jpg

Caroline Graf is een PhD kandidaat in het DONORS project die onderzoek doet naar de rol van inter-maatschappelijke verschillen in de vorming van de motivatie van mensen om goed te doen. Ze heeft een achtergrond in Cognitieve Wetenschappen en is geïnteresseerd in interdisciplinaire benaderingen om gedrag te begrijpen.

Onderzoeken

Blood Donor Incentives across 63 Countries: The BEST Collaborative Study.

         Hele artikel Samenvatting

Social Norms Offer Explanation for Inconsistent Effects of Incentives on Prosocial Behavior 

Hele artikel | Samenvatting

How Public Trust and Healthcare Quality Shape Blood Donation Behavior: Comparative Evidence 

Hele artikel | Samenvatting

bottom of page