top of page
VAN UITSTEL KOMT AFSTEL?

Als donor is het mogelijk dat je een keer wordt uitgesteld als je wilt komen doneren. Bijvoorbeeld omdat je een te lage hemoglobinewaarde hebt, omdat je pasgeleden op reis bent geweest of omdat je recent een tatoeage hebt laten zetten. Een deel van de donors die op de bloedbanklocatie uitgesteld wordt, komt niet meer terug om opnieuw te doneren. Uit ons onderzoek bleek dat vooral nieuwe en gereactiveerde donors vaker niet meer terugkwamen, terwijl zij ook al een groter risico hadden om uitgesteld te worden (Spekman, Van Tilburg & Merz, 2019). In een poging om de uitstel-ervaring minder onprettig te maken (en zo uitval van donors te voorkomen), deden we daarnaast een grootschalig veldonderzoek waarbij we verschillende methodes uitprobeerden om uitgestelde donors te motiveren om terug te komen (Spekman, Van Tilburg, & Merz, 2022). De resultaten daarvan lieten zien dat het aanbieden van een alternatieve goede daad (zoals een kaartje schrijven voor een patiënt, of het invullen van een vragenlijst om Sanquin meer inzicht in haar donors te geven) niet leidde tot een hogere terugkeer, terwijl we wel een hogere terugkeer vonden in de groep donors die na uitstel een folder kreeg met daarin uitleg over het nut van uitstel voor zowel de patiënt als de donor zelf. Soortgelijke bevindingen komen naar voren uit ander onderzoek, wat betekent dat Sanquin er met het oog op donorbehoud goed aan zou doen om meer aandacht te geven aan donors die een uitstel krijgen, vooral als dit uitstel op de bloedbank-locatie plaatsvindt.

marloes_edited.jpg

Marloes Spekman is een postdoctorale onderzoeker op de Donor Medicine Research afdeling van Sanquin. Ze heeft een achtergrond in Communicatie, Wetenschap en Media Psychologie. Haar onderzoek focust op de psychologische en sociale aspecten van bloed en plasma donatie.

  • LinkedIn
Onderzoeken

Providing Extra Information Increases Blood Donor Return After Deferral While Offering an Alternative Good Deed Does Not: Results From a Field Randomized Controlled Trial.

Hele aritkel | Samenvatting

Do deferred donors continue their donations? A large-scale register study on whole blood donor return in the Netherlands. 

Hele artikel | Samenvatting

Whole blood donor behavior and availability after deferral: Consequences of a new ferritin monitoring policy.  

Hele artikel | Samenvatting

bottom of page