top of page

Barrières voor bloeddonatie op sociale media: een analyse van Facebook- en Twitter-berichten

De studie onderzocht bloeddonatiebarrières van mensen via Facebook- en Twitter-gegevens. Er is een semantische netwerkanalyse (SNA) met 168.232 Nederlandstalige berichten van 2012-2018 gedaan. De belangrijke bevindingen zijn:

  • Donatiebarrières: Twaalf donatie-barrières werden geïdentificeerd. Waaronder levensstijl, donatielocatie, medische redenen, geen uitnodiging, openingstijden, fysieke reacties, zwangerschap, vergoeding, seksueel risicogedrag, tijdsbeperkingen, reizen en wachttijden.

  • Non-donatie: Onvrijwillige non-donatie (wel willen doneren maar kan niet) werd vaker besproken dan vrijwillige non-donatie (bewust niet willen doneren).

  • Associaties: Onvrijwillige non-donatie werd geassocieerd met medische redenen en seksueel risicogedrag. Vrijwillige non-donatie werd geassocieerd met ontevredenheid over vergoeding.

  • Emoties: Woede was sterk verbonden met seksueel risicogedrag, terwijl teleurstelling sterker geassocieerd was met medische redenen.

Conclusie: Er vinden steeds meer online discussies plaats over bloeddonatie. De donatiebarrières die in deze studie gevonden zijn, zijn anders dan die van enquêteonderzoeken. De nieuwe inzichten in hoe donatiebarrières worden gecommuniceerd in een steeds groeiende online omgeving kunnen worden gebruikt om wervings- en behoudsstrategieën te verbeteren.


Het volledige artikel vind je HIER.

Barriers to blood donation on social media: An analysis of Facebook and Twitter posts. Steven Ramondt, Melissa Zijlstra, Peter Kerkhof, Eva-Maria Merz.
Comments


bottom of page