top of page

Levensgebeurtenissen en donorverlies onder bloeddonoren in Denemarken

In deze studie wordt onderzocht hoe levensgebeurtenissen bloeddonatiepatronen kunnen beïnvloeden. Door gebruik te maken van gegevens uit de Statistics Denmark en de Scandinavische Donations and Transfusion-database, is dit onderzoek vergelijkbaar met een eerder uitgevoerd Nederlands onderzoek naar levensgebeurtenissen en donoruitval. Hier zijn enkele van de belangrijkste bevindingen:


  • Geboorte van een kind en het verliezen van een baan verhoogden het risico op ontslag met 11% en 16%.

  • Gezondheidsgerelateerde gebeurtenissen in de familie (bloedtransfusie, ziekte en overlijden) verminderden het risico op ziekteverzuim met 5%, 7% en 9%.


Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat levensgebeurtenissen verband houden met donoruitval in de Deense bevolking, wat in lijn is met bevindingen uit de Nederlandse bevolking. De verschillen in effectgrootte en donordemografie benadrukken echter het belang van contextuele factoren in bloeddonorstudies in verschillende landen.


Hele artikel: Life events and donor lapse among blood donors in Denmark. Tjeerd W Piersma, Eva-Maria Merz, Rene Bekkers, Wim L.A. de Kort, Steffen Anderson, Henrik Hjalgrim, Klaus Rostgaard, Kaspar R. Nielsen & Henrik Ullum.

コメント


bottom of page