top of page
EEN BETERE MATCH VAN DONORBLOED VOOR SIKKELCELZIEKTE PATIËNTE

Bloedtransfusies zijn een belangrijke therapie bij de behandeling en preventie van complicaties bij patiënten met sikkelcelziekte en thalassemie. Deze transfusies kunnen echter een probleem veroorzaken dat alloimmunisatie wordt genoemd, waarbij het immuunsysteem van de patiënt reageert op het getransfundeerde bloed, wat resulteert in een ernstige en mogelijk levensbedreigende situatie. Een heftige vorm van alloimmunisatie is de vertraagde hemolytische transfusiereactie (DHTR), die meer voorkomt bij patiënten met sikkelcelziekte. In sommige gevallen kan het hebben van bepaalde combinaties van alloantistoffen het bijna onmogelijk maken om compatibel bloed te vinden voor toekomstige transfusies. Om alloimmunisatie te voorkomen, moeten de bloedgroepen van de ontvanger en de donor optimaal op elkaar afgestemd zijn.

 

In de Nederlandse Kaukasische patiëntenpopulatie is de cumulatieve incidentie van alloimmunisatie 2-5%. Helaas komt alloimmunisatie veel vaker voor bij ontvangers van transfusies uit etnische minderheidsgroepen. Vooral bij patiënten van Afrikaanse afkomst die bloed ontvangen van Kaukasische donoren, aangezien er aanzienlijke mismatches in rode bloedcelantigenen bestaan tussen deze twee etnische groepen. Bovendien is het risico op alloimmunisatie bij sikkelcelziekte patiënten nog groter door de chronische pro-inflammatoire toestand veroorzaakt door hemolytische anemie en recidiverende ischemie-reperfusieschade.  

 

Om dit risico te verminderen, moeten we de etnische mismatch tussen Kaukasische donoren en ontvangers van Afrikaanse afkomst aanpakken. Het huidige gebrek aan donors uit etnische minderheidsgroepen is een groot probleem.

IMG_2515 (1)_edited_edited.jpg

Yara Dixon is een PhD student aan het Amsterdam UMC en lid van de afdeling Donor Research Medicine van Sanquin. Haar achtergrond ligt in de geneeskunde. Ze richt zich op het identificeren van barrières en facilitators voor mensen uit etnische minderheidsgroepen om bloeddonor te worden en te blijven en het ontwikkelen van innovatieve interventies die de geïdentificeerde barrières aanpakken om de werving en retentie van donors uit etnische minderheidsgroepen te verbeteren.

bottom of page