top of page
 SOCIALE CONNECTIE &   DONATIEGEDRAG 

Hoewel bekend is dat sociale relaties van cruciaal belang zijn voor het ontstaan en in stand houden van prosociaal gedrag, is er weinig bekend over de manier waarop deze het bloed- en plasmadonatiegedrag specifiek beïnvloeden. In dit project proberen we de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: Hoe geven sociale relaties en sociale interacties vorm aan prosociaal gedrag als bloed- en plasmadonaties? Om licht te werpen op deze cruciale kwestie integreert dit project inzichten uit eerder onderzoek binnen de sociale wetenschappen, en test het de resulterende hypothesen gebaseerd op longitudinaal onderzoek en registergegevens uit Nederland en Australië. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe sociale besmetting, communicatie en de vorming van bloeddonorgroepen  donatiegedrag van mensen beïnvloeden.

joris_edited.jpg

Joris Schröder is zijn PhD aan het afronden in het DONOR project. Hij focust zich op individuele en sociale netwerkgerelateerde determinanten van bloeddonorgedrag. Zijn achtergrond ligt in socio-economie en ontwikkelingsstudies.

  • LinkedIn
Onderzoeken

The social contagion of prosocial behaviour: How neighbourhood blood donations influence individual donation behaviour

        Hele artikel Samenvatting

The social contagion of blood donation: Sustaining repeated prosocial behaviour 

Hele artikel | Samenvatting

Did you donate? Talking about donations predicts compliance with solicitations for donations 

Hele artikel | Samenvatting

bottom of page