top of page
 PROJECTEN 

Klik hier om een lijst te zien van al onze publicaties!

Petri Dish
VERANTWOORDE THERAPIEËN VOOR BLOEDZIEKTEN

Het is ongelooflijk belangrijk om op verantwoorde wijze onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat nieuw ontwikkelde therapieën voor ziekten de patiënten en de samenleving in het algemeen ten goede komen. Dit project richt zich op het creëren van een ethisch en sociaal raamwerk voor het gebruik van iPSC-therapieën om erfelijke bloedziekten te genezen die ernstige gevolgen hebben voor het leven van patiënten, zoals sikkelcelanemie en Diamond-Blackfan-anemie.

oppo-find-x5-pro-3orZREf1vgc-unsplash (2).jpg
DONEREN KUN JE LEREN

De veroudering van de Nederlandse bevolking en het tekort aan plasma donoren dagen ons uit om nieuwe strategieën te ontwerpen die op lange termijn een voldoende donorpool kunnen garanderen. Dit onderzoek heeft als doel om te begrijpen hoe mensen leren om bloed te doneren. Daarnaast ontwikkelen en testen we interventies die het bewustzijn over bloed- en plasmadonatie verhogen en werken we aan manieren om jonge potentiële donors te werven.

eliott-reyna-jCEpN62oWL4-unsplash.jpg
SOCIALE CONNECTIES & DONORGEDRAG

Hoe beïnvloeden sociale relaties en interacties bloed- en plasmadonatiegedrag? Dit project wilt licht werpen op deze vraag door middel van longitudinaal onderzoek en geregistreerde gegevens uit Nederland en Australië. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe communicatie tussen donoren en de vorming van bloeddonorgroepen effect hebben op donatiegedrag. 

amy-humphries-8ML_M_BRI-M-unsplash.jpg
CULTUUR & BLOEDDONATIE

Cultuur speelt een belangrijke rol in het vormgeven van mensen hun overtuigingen en sociale normen en waarden. Om effectieve strategieën te bedenken die prosociaal gedrag, zoals bloeddonatie, stimuleren, is het van belang om te begrijpen waar culturele verschillen bestaan, en hoe deze zich verhouden tot de motivatie en het gedrag van mensen.

Image by Sara Kurfeß
SOCIAL MEDIA

Sanquin gebruikt social media voor verschillende doeleinden: om te communiceren, werven en het behouden van donoren. Dit is nodig om een ervoor te zorgen dat er in Nederland voldoende bloed beschikbaar is. In dit project wordt onderzocht of Sanquin's social media communicatie succesvol is in het behalen van dit doel. 

Image by Erik Mclean
VAN UITSTEL KOMT AFSTEL?

Soms moeten we een bloeddonatie uitstellen omdat de donor bijvoorbeeld een te laag hemoglobine gehalte heeft of omdat er net een nieuwe tattoo is gezet. Helaas komt een deel van deze uitgestelde donoren niet meer terug om te doneren. Omdat zo'n uitstel vaak als vervelend wordt ervaren, onderzoeken wij of het aanbieden van een alternatieve goede daad helpt om eventuele teleurstellingen te verminderen en zo donors kan motiveren om de volgende keer een nieuwe poging te doen om te komen doneren.

POP cover photo.jpeg
PLASMA ONLY PLEASE!

In September 2020 opende Sanquin een nieuw donatie-centrum in Utrecht genaamd "de Powerbank". Dit is een speciaal donatie-centrum waar alleen plasma kan worden gedoneerd. Met de opening van de Powerbank wilt Sanquin de verzameling van plasma zo efficiënt mogelijk maken met een zo'n prettig mogelijke ervaring voor de donor. In het POP (Plasma only Please) project, evalueren we of de Powerbank succesvol is in het behalen van deze doelen. 

Image by Matt Duncan
DONORCARRIÈRES

Dit project focust op het dynamische karakter van bloed donatie. Het onderzoekt hoe mensen hun bloed donatie carrière doorgaan. Hierbij wordt met verschillende factoren rekening gehouden, zoals sociaal-demografische karakteristieken, uitstel van donaties, tevredenheid met de bloedbank en mensen hun motivatie om bloed te doneren. 

charbel-karam-WqZTj4cYGY8-unsplash.jpg
BLOEDDONATIE VERDER DAN HET WESTEN

Welke factoren (actoren, instellingen, beleid en crises) ondersteunen Libanons vooruitgang richting vrijwillige en onbetaalde bloeddonaties, en welke factoren belemmeren dit? Dit project biedt inzichten in een door theorie gefundeerd werk met een multi-actor (bloeddonoren, gezondheidszorgprofessionals, familieleden van patiënten, niet-medisch personeel), multi-level (macro-, meso- en micro-niveaus) en multi-methode (kwalitatieve netwerkanalyse, semi-gestructureerde interviews, documentanalyse, etnografische observaties) benadering voor het analyseren van de vooruitgang van Libanon in de richting van een vrijwillig en onbezoldigd bloeddonatiesysteem.

image_edited.jpg
EEN BETERE MATCH VAN DONORBLOED VOOR SIKKELCELPATIËNTEN

Bloedtransfusies brengen het risico met zich mee van allo-immunisatie, een immuunreactie die levensbedreigend kan zijn. In de Nederlandse bevolking heeft alloimmunisatie een incidentie van 2-5%, maar het probleem is veel groter onder etnische minderheden. Vooral die van Afrikaanse afkomst, als gevolg van mismatches in de rode bloedcellen. Het is van cruciaal belang om de etnische mismatch tussen blanke donoren en ontvangers van Afrikaanse afkomst aan te pakken, vooral gezien het tekort aan donoren uit etnische minderheidsgroepen.

Financieringsinstellingen
image.png
image.png
image.png
bottom of page