top of page

Bloed, het zit in de familie: Hoe Familie De Toekomst Van Bloeddonatie Kan Vormgeven.

Bijgewerkt op: 23 okt. 2023

Nu bloedbanken met talloze uitdagingen worden geconfronteerd – een vergrijzende donorpopulatie, de behoefte aan etnisch diversiteit in de donor pool en een tekort aan plasmadonoren – is de urgentie om te begrijpen hoe individuen leren bloed te doneren en om duurzame strategieën te ontwikkelen om een betrouwbare donorpool op te bouwen nog nooit zo groot geweest. Hierbij wordt de rol van familie bij het vormgeven van de identiteit en het gedrag van bloeddonoren door zowel onderzoekers als praktijkmensen over het hoofd gezien. Het nieuwste onderzoek van Alexandra Ciaușescu, dr. Arjen de Wit, prof. dr. René Bekkers en prof. dr. Eva-Maria Merz schijnt licht op hoe donorouders de volgende generatie donoren vormgeven.

Belangrijkste Bevinden

  • Familie Is Belangrijk: Een derde (37,7%) van de Nederlandse bloeddonorpopulatie maakt deel uit van een bloeddonorfamilie (heeft een ouder of kind dat ook bloedproductendonor is). Dit benadrukt de belangrijke plaats van donorfamilies binnen de donorpool.

  • Donoridentiteit Speelt Een Rol: Hoe meer ouders bloeddonatie zien als een onderdeel van hun identiteit – in tegenstelling tot een incidentele weekendactiviteit – hoe groter de kans dat hun kinderen dit gedrag overnemen en zelf bloeddonor worden.

  • Frequentie Telt: Hoe vaker ouders doneren, hoe meer kansen kinderen hebben om dit gedrag te observeren, waardoor de kans groter is dat ze dit zelf later overnemen.

  • De Timingfactor: Het is het meest waarschijnlijk dat kinderen donor wordt als hun ouders doneren als ze tussen de 19 en 22 jaar oud zijn.


Practische Suggesties Voor Bloedbanken

  • Familiegerichte Evenementen: Overweeg het organiseren van Open Dagen of Familiedonatieacties om discussies over bloeddonatie onder familieleden aan te wakkeren en gesprekken tussen ouders en kinderen te vergemakkelijken.

  • Kindvriendelijke Ruimtes: het creëren van speciale ruimtes op bloedinzamelingslocaties waar ouders hun kinderen kunnen brengen en de kinderen kunnen laten wachten en leren over bloeddonatie terwijl de ouder doneert, kan het kind vertrouwd maken met dit proces en een vroege introductie bieden over het belang van bloed bijdrage.

Conclusie Donorouders kunnen een centrale rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van bloeddonatie in Nederland, en mogelijk ook in andere Europese landen. Door de transmissieprocessen tussen donorouders en hun kinderen te begrijpen, kunnen bloedbanken hun wervingsstrategieën verfijnen. Voor een diepere duik in het onderzoek, de volledige preprint van ons onderzoek,"Blood, it runs in the family: Intergenerational transmission of blood-donor behaviour," vind je hier.

Comments


bottom of page