top of page

ERC Proof-of-Concept subsidie voor Eva-Maria Merz en Alexandra Ciausescu 

Eva en Alexandra krijgen een ERC PoC-subsidie voor het project Learning to Donate (LEARN-DO). Met LEARN-DO gaan ze een interactieve kennisinterventie ontwikkelen en in de praktijk brengen om belangrijke motivatoren te stimuleren en belangrijke obstakels te overwinnen voor individuen om donor te worden. Het project richt zich met deze interventie op twee belangrijke belanghebbendengroepen. Individuen (kinderen en volwassenen) - potentiële toekomstige donoren - en bloedbanken die donoren moeten werven om aan de vraag te voldoen. Er worden drie installatie-elementen voorgesteld. Een Donorfotozuil die informatie geeft over bloeddonatie en patiënt en donorverhalen laat zien. Een "Donatie-ervaring" om angsten en psychologische afstand tot bloeddonatie te verminderen, en een Gespreksbank om praten over donatie te stimuleren. LEARN-DO kan de werving van toekomstige donoren volledig veranderen en de wervingsstrategie van bloedafname-instellingen verbeteren door ze meer op bewijs gebaseerd, leuk en interactief te maken en gericht op specifieke groepen, waaronder bijvoorbeeld gezinnen en leden van etnische minderheden.  

Comments


bottom of page