top of page

Bloeddonatie Gedurende de Levensloop: De Invloed van Levensgebeurtenissen op Donoruitval

Dit artikel onderzoekt hoe de loyaliteit van mensen die bloed doneren verandert naarmate ze verschillende levensgebeurtenissen meemaken (zoals verlies van menselijk en sociaal kapitaal). Op basis van gegevens uit Nederland bleek uit dat gebeurtenissen zoals het krijgen van een baby of het verliezen van een baan ervoor zorgen dat mensen eerder geneigd zijn te stoppen met het doneren van bloed. Aan de andere kant zorgen gezondheids-gerelateerde gebeurtenissen, zoals een familielid dat een bloedtransfusie nodig heeft of het overlijden van een familielid, ervoor dat mensen minder snel stoppen met doneren. Daarnaast laat dit onderzoek zien hoe sociale en praktische factoren de redenen kunnen verklaren achter de beslissingen van mensen om te stoppen of door te gaan met het doneren van bloed na het plaatsvinden van levensgebeurtenissen.


Blood Donation across the Life Course: The Influence of Life Events on Donor Lapse | Tjeerd W Piersma & Elisabeth F. Klinkenberg. Lees het hele artikel hier.

ความคิดเห็น


bottom of page