top of page

Bloeddonor drijfveren in 63 landen: The BEST Collaborative Study

Er wordt veel gediscussieerd over drijfveren voor bloeddonoren, maar welke drijfveren zijn er voor bloedinzamelaars over de hele wereld? In onze nieuwe paper maken we de balans op van het beleid in 63 landen en 50 Amerikaanse staten! We verzamelden gegevens over het type en de waarde van drijfveren voor volbloeddonoren door 2 enquêtes uit te voeren onder bloedinzamelaars. Daarnaast hebben we gegevens over drijfveren uit een bestaande studie en van de WHO geïntegreerd en hebben we websites en nieuwsberichten van bloedinzamelaars onderzocht.


Ongeveer de helft van de landen in onze steekproef maken gebruik van financiële prikkels, waaronder geld en belastingvoordelen, maar ook minder conventionele prikkels, zoals zorgtoeslagen en loterijen. Vrije tijd wordt ook vaak aangeboden aan bloeddonoren en varieert tussen bloedinzamelingsbedrijven in duur en of het wordt toegekend aan alle donoren of alleen aan degenen wiens werkgever het toestaat. In tegenstelling tot de WHO-richtlijnen gebruikt de helft van de onderzochte landen een of andere hoogwaardige stimulans voor bloeddonoren. De stimulansen over de hele wereld zijn te zien in figuur 1.


Er is dus wereldwijd veel diversiteit in de prikkels voor bloeddonors. Voor het in stand houden van een voldoende bloedvoorziening zijn realistischere richtlijnen nodig die zich aanpassen aan de lokale, culturele en institutionele context. Lees meer details in het volledige artikel!Artikel referentie:

Graf, C., Oteng-Attakora, K., Ferguson, E., Vassallo, R., Merz, E. M., & Biomedical Excellence for Safer Transfusion Collaborative. (2023). Blood Donor Incentives across 63 Countries: The BEST Collaborative Study. Transfusion Medicine Reviews, 150809.

Comments


bottom of page