top of page

De Powerbank Ervaring


Plasmadonatie is een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg en levert essentiële componenten op voor levensreddende behandelingen. Helaas is het veel minder bekend dan volbloeddonatie, waardoor er een grotere behoefte aan plasmainzamelingen is om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Op het Symposium on Plasma Collection and Supply 2022, georganiseerd door de International Plasma and Fractionation Association en de European Blood Alliance, deelden experts hun kennis en ervaringen over hoe plasmadonaties in Europa kunnen worden gestimuleerd. Eva-Maria Merz en Marloes Spekman waren als moderator en spreker aanwezig aan het symposium.


Buitenkant van de Powerbank (foto Sanquin)

Marloes presenteerde hier het game-changing initiatief dat in 2020 in Nederland ontstond: de opening van de Powerbank. De Powerbank is een proof-of-concept plasma-only donatiecentrum in Utrecht. De Powerbank valt op doordat de Powerbank, in tegenstelling tot het traditionele imago van een donatiecentrum, strategisch gelegen is op een goed zichtbare plek: een winkelcentrum. Bovendien ziet en voelt het minder klinisch en is het (pre-)donatieproces opnieuw ontworpen om efficiënter plasma te verzamelen. Deze geeft een nieuwe betekening aan de toegankelijkheid van plasmadonatie, ontworpen om een warme en gastvrije ervaring te creëren voor zowel nieuwe als ervaren donoren.


Interieur Powerbank Utrecht (foto Sanquin)

Een onderzoek onder plasmadonoren bij de Powerbank en een nabijgelegen traditioneel donatiecentrum leverde interessante resultaten op. De Powerbank trok een vergelijkbaar, maar iets jonger donorbestand aan, met een iets groter deel wat actief werkende donoren waren en minder studenten en gepensioneerden. Bovendien werd uit kwalitatieve focusgroepgesprekken met donoren bij de Powerbank duidelijk dat zij overwegend positief zijn over de Powerbank. Donoren prezen de sfeer die bij de Powerbank werd gecreëerd, net als de toegankelijkheid, het serviceniveau, de voedselopties, de efficiëntie en het innovatieve loyaliteitsprogramma. De uitkomsten van het symposium (inclusief een samenvatting van Marloes haar presentatie) zijn hier te vinden.


Na het twee jaar bestaan van de Powerbank, in turbulente tijden, werden veel innovaties getest en werden belangrijke lessen geleerd. In dit rapport leggen Marloes en haar collega's uit wat er de afgelopen 2 jaar bij de Powerbank is getest en wat dit daadwerkelijk heeft opgeleverd voor de organisatie, de medewerkers en de donoren.


Kortom, de reis van de Powerbank is het begin van een veelbelovend pad voorwaarts voor plasmadonatie. De Powerbank en het proof-of-concept-karakter hebben de potentie om bloedbanken over de hele wereld te inspireren om innovatieve en toegankelijke benaderingen van plasmaverzameling toe te passen. Maar.. het onderzoek naar het POP-project is zeker nog aan zijn einde. We kijken ernaar uit om binnenkort nieuwe bevindingen te delen in komende onderzoeksrapporten, zoals een analyse van de effecten van de loyaliteitsprogramma’s en een meer gedetailleerde karakterisering van de donorpopulatie van de Powerbank.


Rapport - 2jr - Powerbank (2)
.pdf
Download PDF • 845KB


Comments


bottom of page