top of page

Verhalen over Bloeddonatie op Social Media: Een Topic Modeling Studie

Deze studie onderzoekt de potentie van social media in de context van bloeddonatie. Hoewel sociale media hun invloed hebben bewezen in verschillende sectoren, waaronder de volksgezondheid, is hun impact op werving en behoud van donoren onderbelicht gebleven. Dit onderzoek heeft tot doel deze leemte op te vullen door de socialemedialandschap rond bloeddonatie in kaart te brengen. De resultaten onthullen de dominante onderwerpen, hun verspreiding en hoe discussies in de loop van de tijd veranderen. De studie past structurele topicmodellering toe op zeven jaar aan Nederlandse bloeddonatiegegevens op Facebook en Twitter door het algemene publiek.


Zie het volledige artikel hier, of lees alleen de highlights:

  • We presenteren een rekenkundige methode om socialemediagegevens over bloeddonatie te onderzoeken.

  • We vonden 25 onderwerpen gegroepeerd in 6 onderscheidende clusters.

  • Positieve aspecten van bloeddonatie nemen toe, terwijl aankondigingen van donaties afnemen.

  • Onderwerpen zijn niet gelijkmatig verdeeld over social media platforms.

  • Het onderzoeken van meningen over bloeddonatie die op sociale media worden gevonden, zal helpen om sociale media op een zinvolle en effectieve manier te benutten.
Comments


bottom of page